LOT 838 GUCCI LIZARD CROSS-BODY BAG. - whitakerauction