LOT 561 ETA HENTZ BEADED TULLE GOWN, c. 1950 - whitakerauction